Khách hàng mua hàng nhận hàng kiểm tra trực tiếp với nhân viên vận chuyển, nếu sản phẩm có bị vấn đề gì khách hàng vui lòng từ chối nhận hàng. Và trả lại cho nhân viên vận chuyển.